ontmoet
ontdek
verander

Actieonderzoek
met en
door een
doelgroep waar

jij blij van wordt!

Actie onderzoek met en door een doelgroep waar jij blij van wordt!

Actie onderzoek met en door een doelgroep waar jij blij van wordt!

In deze vernieuwende onderwijsmodule leer je om onderzoekend samen te werken met een interessante doelgroep. Dit doe je in groepsverband met andere studenten. Tegelijkertijd werk je met je doelgroep aan verandering en verbetering van de praktijk. Je investeert in jezelf, maar doet ook iets goeds voor de samenleving. PAR-tie is onderdeel van MDT en is mede mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw.

Ontmoet

Wil jij uit je bubbel stappen en nieuwe mensen leren kennen? Wil je de wereld door hun ogen leren bekijken? Lijkt het je leuk om actief samen te werken met bijvoorbeeld jongeren, ouderen, vluchteling­kinderen, scholieren of….?

Bij PAR-tie leer je nieuwe doelgroepen kennen. Je leert door hun ogen te kijken naar hun (leef)situatie en je leert hun perspectieven, meningen en ervaringen kennen. Het levert jouw doelgroep ook veel op: zij leren op een andere manier naar hun omgeving kijken, krijgen invloed op die omgeving en stappen uit hun eigen bubbel. Door op een gelijkwaardige manier samen te werken leren jullie van elkaar!

Ontdek

Werk aan je onderzoeks-skills op een creatieve en actieve manier: je gaat samen met je doelgroep op onderzoek uit om erachter te komen wat er moet veranderen, én hoe.
Je leert niet alleen van de ontmoeting met andere doelgroepen, je leert ook hoe je samen onderzoekt wat er anders en beter kan voor deze doelgroep, en je maakt een actieplan op basis van wat jullie hebben ontdekt. Ontdek hoe je onderzoek op een creatieve en actieve manier kan vormgeven: bijvoorbeeld door het gebruik van foto en video of met behulp van interactieve werksessies met je doelgroep.

Verander

And…. Action! Jullie maken een plan en voeren dit samen uit.
Je gaat impact maken met je doelgroep samen door een actie die jullie zelf hebben bedacht uit te voeren. Doel van deze actie is het verbeteren van de door jullie onderzochte situatie. Zie voor voorbeelden van acties de casussen.

Actieonderzoek met en door een doelgroep waar jij blij van wordt!

Casussen

PAR-tie kan met allerlei doelgroepen worden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan: samen met kinderen in een wijk, jonge groene ondernemers, skaters, mensen met psychische problemen in een buurthuis, jongeren die op willen komen voor hun positie in de samenleving, ouderen in een verzorgingstehuis. Ter inspiratie delen we hier een aantal fictieve voorbeelden:

VOORBEELD
CASUS 1

PAR-tie IN
DE BUURT

‘Kinderen in de wijk hebben geen idee van wat er allemaal in de buurt
te doen is’

Jullie doen samen met een groep
kinderen onderzoek naar wat er in hun
buurt te doen is, en wat er nog mist.

Uit jullie onderzoek komt dat er al veel
wordt georganiseerd voor kinderen uit
de buurt, maar dat veel kinderen dit
niet weten. Daarom bedenken jullie een
actie: jullie gaan ervoor zorgen dat deze
informatie bij de kinderen terecht komt.

‘Kinderen in de wijk hebben geen idee van wat er allemaal in de buurt te doen is’

Maak kennis met de stappen die je samen met je medestudenten en docent doorloopt:

1. Introductie

Leer je medestudenten en de theorie over PAR beter kennen.

2. Ondek

Kies, ontdek en ontmoet je doelgroep, en onderzoek samen met hen hun huidige en gewenste situatie.

3. Actie!

Bepaal samen de inhoud en aanpak van de actie, en voer deze uit.

4. Reflectie en evaluatie

Onderzoek samen wat jullie actie heeft opgeleverd.

5. Rapporteer en presenteer

Leg jullie bevindingen vast en deel deze op jullie eigen manier (bijvoorbeeld via film, dialoog of…).

WAT LEER
IK BIJ PAR-tie?

  • Een toffe manier van (praktijkgericht en actiegericht) onderzoek doen.
  • Hoe je op een gelijkwaardige manier kan samenwerken met je doelgroep.
  • Hoe je onderzoek kan doen met creatieve werkvormen zoals met foto’s, video’s, interactieve brainstormsessies met bijvoorbeeld kinderen of ouderen.
  • Hoe je impact kan maken met onderzoek.
  • Dat je bij kan dragen aan een sterkere samenleving.
  • Met andere studenten op een nieuwe manier naar je omgeving te kijken.

VOORBEELD
CASUS 2

PAR-tie OP
DE BSO!

‘Het aanbod op de BSO sluit niet aan bij wat verschillende leeftijdsgroepen leuk vinden’

Op een BSO is regelmatig ruzie en
gedoe onder de oudste leeftijdgroep.

Jullie gaan aan de slag met een groepje van 8 kinderen tussen de 10 en de 12. Samen ontdekken jullie de oorzaak van dit gedrag: de groep verveelt zich vaak, en het aanbod op de BSO sluit niet aan bij wat ze leuk vinden. Op basis van jullie onderzoek maken jullie vervolgens samen een activiteitenprogramma, dat de kinderen zelf gaan uitvoeren. Jullie ondersteunen en begeleiden hen daarbij, en onderzoeken of dit activiteitenprogramma beter wordt gewaardeerd. Zowel de begeleiding als de kinderen zijn zo enthousiast, dat ze voortaan vaker een activiteitenprogramma door de kinderen laten maken

‘Het aanbod op de BSO sluit niet aan bij wat verschillende leeftijdsgroepen leuk vinden’

Wat levert
PAR-tie

mij op?

Naast waardevolle ontmoetingen, kennisontwikkeling en een onvergetelijke ervaring krijg je de volgende beloning als je jouw PAR-tie hebt afgerond:

Een vergoeding van 220,-

Studiepunten volgens
afspraak met jouw
hogeschool

Wil je meedoen aan PAR-tie of weten hoeveel studiepunten je krijgt voor deelname?
Neem voor meer informatie contact op met je eigen hogeschool.

VOORBEELD
CASUS 3

PAR-tie MET
DE WIJK!

‘Jullie willen graag iets betekenen
voor wijkbewoners
die het financieel zwaar hebben ’

Jullie willen graag iets betekenen voor wijkbewoners die het financieel zwaar hebben. Via het wijkcentrum kom je in contact met enkele bewoners die graag meewerken.

Door straatinterviews te houden met verschillende buurtbewoners komen jullie erachter dat veel mensen behoefte hebben aan nieuwe contacten. Jullie besluiten daarom om een ontmoetingsactiviteit te organiseren voor de gehele wijk. De buurtsupermarkt, de slager en de bakker werken mee door eten en drinken te doneren, en het wijkcentrum biedt gratis locatie. Jullie ondersteunen en begeleiden de buurtbewoners bij de organisatie, en onderzoeken samen met hen de effecten van deze ontmoeting en de mogelijkheden om dit vaker te organiseren.

‘Jullie willen graag iets betekenen
voor wijkbewoners
die het financieel zwaar hebben ’

Haagse Hogeschool

Neem bij vragen of interesse contact op met Watte Zijlstra via w.zijlstra@hhs.nl

Hogeschool van Amsterdam

Neem bij vragen of interesse contact mop met Charlotte Kemmeren via c.a.a.kemmeren@hva.nl

InHolland

Neem bij vragen of interesse contact op met Ruben van Esch via ruben.vanEsch@inholland.nl

Windesheim Almere:

Neem bij vragen of interesse contact op met Quinta Ansem via qm.ansem@windesheim.nl

Windesheim Zwolle

Contactpersoon overkoepelend:
Marianne Welmers- van de Poll: jm.welmers-vandepoll@windesheim.nl

Studenten Pedagogisch Management
Kind en Samenleving (PMKE):

Binnen PMKE kun je met dit project meedoen in jaar 2, tijdens thema 4 (leren en ontwikkelen) en 5 (werkveld en organisatie). Je doet dit project in plaats van de praktijkopdrachten in deze thema’s.
Voor PMKE is Tessy Gaykema de contactpersoon: t.gaykema@windesheim.nl

Studenten Social Work

Meer informatie volgt nog.

Stichting Alexander

Stichting Alexander is projectleider en penvoerder van dit project. Voor vragen over het project kan contact opgenomen worden met Geeske Strating via
strating@st-alexander.nl

Studenten die zich willen aanmelden of vragen hebben over mogelijke deelname kunnen direct contact opnemen met hun eigen hogeschool.

Marktplaats

Binnenkort vind je hier ons PAR-tie aanbod. Dit zijn plekken (zoals instellingen, buurten, wijken) waar een bepaalde kwestie speelt die je heel goed aan zou kunnen pakken met de doelgroep samen. Je kan je als groepje inschrijven op een bepaalde kwestie als deze aansluit bij jullie interesses, maar je mag het aanbod ook gebruiken ter inspiratie, of zelf een praktijkkwestie kiezen waar je mee aan de slag wilt.

Binnenkort verschijnt hier de PAR-tie video

Jullie doen samen met een groep
kinderen onderzoek naar wat er in hun
buurt te doen is, en wat er nog mist.

Uit jullie onderzoek komt dat er al veel
wordt georganiseerd voor kinderen uit
de buurt, maar dat veel kinderen dit
niet weten. Daarom bedenken jullie een
actie: jullie gaan ervoor zorgen dat deze
informatie bij de kinderen terecht komt.

Op een BSO is regelmatig ruzie en
gedoe onder de oudste leeftijdgroep.

Jullie gaan aan de slag met een groepje van 8 kinderen tussen de 10 en de 12. Samen ontdekken jullie de oorzaak van dit gedrag: de groep verveelt zich vaak, en het aanbod op de BSO sluit niet aan bij wat ze leuk vinden. Op basis van jullie onderzoek maken jullie vervolgens samen een activiteitenprogramma, dat de kinderen zelf gaan uitvoeren. Jullie ondersteunen en begeleiden hen daarbij, en onderzoeken of dit activiteitenprogramma beter wordt gewaardeerd. Zowel de begeleiding als de kinderen zijn zo enthousiast, dat ze voortaan vaker een activiteitenprogramma door de kinderen laten maken

Jullie willen graag iets betekenen voor wijkbewoners die het financieel zwaar hebben. Via het wijkcentrum kom je in contact met enkele bewoners die graag meewerken.

Door straatinterviews te houden met verschillende buurtbewoners komen jullie erachter dat veel mensen behoefte hebben aan nieuwe contacten. Jullie besluiten daarom om een ontmoetingsactiviteit te organiseren voor de gehele wijk. De buurtsupermarkt, de slager en de bakker werken mee door eten en drinken te doneren, en het wijkcentrum biedt gratis locatie. Jullie ondersteunen en begeleiden de buurtbewoners bij de organisatie, en onderzoeken samen met hen de effecten van deze ontmoeting en de mogelijkheden om dit vaker te organiseren.

WAT IS
MDT?

GOEDS
DOEN